User Tools

Site Tools


1607--2869-nepryadva-la-gi

Nepryadva
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. Chernykh
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 7 tháng 9 năm 1980
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 2869
Tên thay thế 1980 RM2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1822768
Viễn điểm quỹ đạo 3.0919418
Độ lệch tâm 0.1724739
Chu kỳ quỹ đạo 1564.1940683
Độ bất thường trung bình 215.34729
Độ nghiêng quỹ đạo 12.88845
Kinh độ của điểm nút lên 357.40507
Acgumen của cận điểm 297.96804
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.1

2869 Nepryadva (1980 RM2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 9 năm 1980 bởi N. Chernykh ở Nauchnyj. Nó được đặt theo tên Russian river Nepryadva, where Battle of Kulikovo was fought.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 2869 Nepryadva
1607--2869-nepryadva-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)