User Tools

Site Tools


1612--2764-moeller-la-gi

Moeller
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. G. Thomas
Nơi khám phá Flagstaff (AM)
Ngày khám phá 8 tháng 2 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 2764
Tên thay thế 1981 CN
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0609114
Viễn điểm quỹ đạo 2.4323690
Độ lệch tâm 0.0826696
Chu kỳ quỹ đạo 1229.9819162
Độ bất thường trung bình 357.68573
Độ nghiêng quỹ đạo 1.99347
Kinh độ của điểm nút lên 283.95835
Acgumen của cận điểm 251.97696
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

2764 Moeller (1981 CN) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 2 năm 1981 bởi N. G. Thomas ở Lowell Observatory, Trạm Anderson Mesa, gần Flagstaff, Arizona, ở Hoa Kỳ.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 2764 Moeller
1612--2764-moeller-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)