User Tools

Site Tools


1613--3066-mcfadden-la-gi

McFadden[1]
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá Flagstaff (AM)
Ngày khám phá 1 tháng 3 năm 1984
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 3066
Tên thay thế 1984 EO
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1857709
Viễn điểm quỹ đạo 2.8649037
Độ lệch tâm 0.1344638
Chu kỳ quỹ đạo 1465.8093853
Độ bất thường trung bình 165.23494
Độ nghiêng quỹ đạo 15.56883
Kinh độ của điểm nút lên 175.74282
Acgumen của cận điểm 187.80517
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.2

3066 McFadden (1984 EO) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 3 năm 1984 bởi E. Bowell ở Flagstaff (AM). Nó được đặt tên cho Lucy A. McFadden.[2]

  1. ^ “3066 McFadden (1984 EO)”. JPL Small-Body Database Browser. NASA. Ngày 29 tháng 8 năm 2003. Truy cập ngày 1 tháng 9 năm 2011. 
  2. ^ “Lucy A. McFadden”. Deep Impact: Science: Science Team. University of Maryland. Ngày 13 tháng 6 năm 2010. Truy cập ngày 1 tháng 9 năm 2011. 
1613--3066-mcfadden-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)