User Tools

Site Tools


1615--3568-ascii-la-gi

ASCII
Khám phá[1]
Khám phá bởi Marguerite Laugier
Nơi khám phá Nice, France
Ngày khám phá 17 tháng 10 năm 1936
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 3568
Đặt tên theo ASCII
Tên thay thế 1936 UB, 1975 WZ1
Đặc trưng quỹ đạo[1]
Kỷ nguyên 8 tháng 2 năm 2011
Cận điểm quỹ đạo 2.3826322 AU
Viễn điểm quỹ đạo 3.9025900 AU
Bán trục lớn 3.1426111 AU
Độ lệch tâm 0.2418304
Chu kỳ quỹ đạo 2034.8592875 days
Độ bất thường trung bình 164.95366°
Độ nghiêng quỹ đạo 19.43254°
Kinh độ của điểm nút lên 58.39713°
Acgumen của cận điểm 280.16168°
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.1

3568 ASCII là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện bởi Marguerite Laugier ngày 17 tháng 10 năm 1936.

  1. ^ a ă “3568 ASCII”. JPL Small-Body Database. Ngày 29 tháng 8 năm 2003. Truy cập ngày 18 tháng 12 năm 2010. 
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 3568 ASCII
1615--3568-ascii-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)