User Tools

Site Tools


1616--1991-darwin-la-gi

Darwin
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. U. Cesco và A. R. Klemola
Nơi khám phá Yale-Columbia Southern Station, El Leoncito
Ngày khám phá 6 tháng 5 năm 1967
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 1991
Tên thay thế 1967 JL
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7829535
Viễn điểm quỹ đạo 2.7148281
Độ lệch tâm 0.2071854
Chu kỳ quỹ đạo 1231.8305423
Độ bất thường trung bình 4.86357
Độ nghiêng quỹ đạo 5.91737
Kinh độ của điểm nút lên 328.59217
Acgumen của cận điểm 345.42460
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

1991 Darwin (1967 JL) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 5 năm 1967 bởi C. U. Cesco và A. R. Klemola ở Yale-Columbia Southern Station, El Leoncito. Nó được đặt theo tên the famous English naturalist Charles Darwin.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 1991 Darwin
1616--1991-darwin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)