User Tools

Site Tools


1618--2872-gentelec-la-gi

2872 Gentelec
Tên
Tên Gentelec
Tên chỉ định 1981 RU
Phát hiện
Người phát hiện S. Sei
Ngày phát hiện 5 tháng 9 năm 1981
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.1198923
Bán trục lớn (a) 2.7403475 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.4118009 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.0688941 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 4.54 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 2.87376°
Kinh độ (Ω) 241.60953°
Acgumen (ω) 239.51417°
Độ bất thường trung bình (M) 214.38242°

2872 Gentelec là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1656.9404264 ngày (4.54 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 5 tháng 9 năm 1981.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 28 tháng 4 năm 2008. 
1618--2872-gentelec-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)