User Tools

Site Tools


1621--2362-mark-twain-la-gi

Mark Twain
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. Chernykh
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1976
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 2362
Đặt tên theo Mark Twain
Tên thay thế 1976 SH2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7706844
Viễn điểm quỹ đạo 2.6199868
Độ lệch tâm 0.1934334
Chu kỳ quỹ đạo 1188.0912858
Độ bất thường trung bình 262.78715
Độ nghiêng quỹ đạo 3.95454
Kinh độ của điểm nút lên 9.14977
Acgumen của cận điểm 350.53368
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

2362 Mark Twain (1976 SH2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1976 bởi N. Chernykh ở Nauchnyj. Nó được đặt theo tên a famous American writer và author Mark Twain.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 2362 Mark Twain
1621--2362-mark-twain-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)