User Tools

Site Tools


1622--3168-lomnick-t-t-la-gi

3168 Lomnický Štít là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1892.7084563 ngày (5.18 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 1 tháng 12 năm 1980.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 9 tháng 5 năm 2008. 
1622--3168-lomnick-t-t-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)