User Tools

Site Tools


1623--3469-bulgakov-la-gi

Bulgakov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Karachkina, L. G.
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 21 tháng 10 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 3469
Đặt tên theo Mikhail Bulgakov
Tên thay thế 1982 UL7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7701175
Viễn điểm quỹ đạo 3.2655735
Độ lệch tâm 0.0820877
Chu kỳ quỹ đạo 1914.8904595
Độ bất thường trung bình 78.29003
Độ nghiêng quỹ đạo 9.22977
Kinh độ của điểm nút lên 219.59001
Acgumen của cận điểm 63.93506
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.0

3469 Bulgakov (1982 UL7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 10 năm 1982 bởi Karachkina, L. G. ở Nauchnyj. Nó được đặt theo tên Mikhail Bulgakov.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 3469 Bulgakov
1623--3469-bulgakov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)