User Tools

Site Tools


1624--3671-dionysus-la-gi

3671 Dionysus
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Carolyn và Gene Shoemaker
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 27 tháng 5 năm 1984
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 3671
Đặt tên theo Dionysus
Tên thay thế 1984 KD[1]
Đặc trưng quỹ đạo[1]
Kỷ nguyên 27 tháng 8 năm 2011 (JD 2455800.5
Cận điểm quỹ đạo 1.00645923 AU
Viễn điểm quỹ đạo 3.389130075 AU
Bán trục lớn 2.197794652 AU
Độ lệch tâm 0.54205947
Chu kỳ quỹ đạo 3.258283510 yr (1190.088052 d)
Độ bất thường trung bình 120.239711°
Độ nghiêng quỹ đạo 13.547627°
Kinh độ của điểm nút lên 82.15874°
Acgumen của cận điểm 204.23906°
Vệ tinh tự nhiên 1
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Kích thước 1.5 km[1]
Chu kỳ tự quay 2.7053 h[1]
Suất phản chiếu hình học 0.16[1]
Kiểu phổ B[1]
Cấp sao tuyệt đối (H) 16.3[1]

3671 Dionysus là một tiểu hành tinh Amor bay giữa Trái Đất và vành đai tiểu hành tinh. Nó được phát hiện bởi Carolyn và Gene Shoemaker ở Đài thiên văn Palomar ngày 27 tháng 5 năm 1984. Nó được đặt theo tên Dionysus, Thần rượu Hy Lạp. Nó là tiểu hành tinh kiểu B với đường kính khoảng 1.5 km.[2]

  1. ^ a ă â b c d đ JPL Small-Body Database Browser ngày 3671 Dionysus Retrieved 2011-09-22
  2. ^ Johnston's Archive: (3671) Dionysus and S/1997 (3671) 1
1624--3671-dionysus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)