User Tools

Site Tools


1626--2260-neoptolemus-la-gi

2260 Neoptolemus
Khám phá[1] và chỉ định
Khám phá bởi Purple Mountain Observatory
Ngày khám phá 16 tháng 11 năm 1975
Tên chỉ định
Đặt tên theo Neoptolemus
Tên thay thế 1975 WM1
Danh mục tiểu hành tinh Trojan (thiên văn học)
Đặc trưng quỹ đạo[2]
Kỷ nguyên 4 tháng 2 năm 2008 (JD 2454500.5)
Cận điểm quỹ đạo 741.798 Gm (4.959 AU)
Viễn điểm quỹ đạo 811.004 Gm (5.421 AU)
Bán trục lớn 776.401 Gm (5.190 AU)
Độ lệch tâm 0.045
Chu kỳ quỹ đạo 4318.565 d (11.82 a)
Tốc độ vũ trụ cấp 1 13.07 km/s
Độ bất thường trung bình 294.676°
Độ nghiêng quỹ đạo 17.782°
Kinh độ của điểm nút lên 86.570°
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Kích thước 71.7 km
Khối lượng 3.9×1017 kg
Mật độ khối lượng thể tích 2.0 g/cm³
Hấp dẫn bề mặt 0.0200 m/s²
Tốc độ vũ trụ cấp 2 xích đạo 0.0379 km/s
Chu kỳ tự quay ? d
Độ nghiêng trục quay
Vĩ độ hoàng đạo cực ?
Kinh độ hoàng đạo cực ?
Suất phản chiếu hình học 0.10
Nhiệt độ ~122 K
Kiểu phổ ?
Cấp sao tuyệt đối (H) 9.31

2260 Neoptolemus là một tiểu hành tinh Jupiter Trojan quay trong điểm Lagrang 4 trong hệ Mặt Trời-Sao Mộc. Nó được đặt theo tên vị anh hùng Hy Lạp Neoptolemus, con trai của Achilles. Nó được phát hiện tại Purple Mountain Observatory ở Nam Kinh, Trung Quốc ngày 26 tháng 11 năm 1975.

  • Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets
  • Orbital simulation from JPL (Java) / Ephemeris
1626--2260-neoptolemus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)