User Tools

Site Tools


1629--3269-vibert-douglas-la-gi

3269 Vibert-Douglas là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1697.6700516 ngày (4.65 năm).[1]

Tiểu hành tinh được đặt theo tên của Alice Vibert Douglas, một nhà thiên văn học người Canada.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
1629--3269-vibert-douglas-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)