User Tools

Site Tools


1630--3369-freuchen-la-gi

Freuchen
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. Jensen và K. Augustesen
Nơi khám phá Brorfelde
Ngày khám phá 18 tháng 10 năm 1985
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 3369
Đặt tên theo Peter Freuchen
Tên thay thế 1985 UZ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6225748
Viễn điểm quỹ đạo 3.4643672
Độ lệch tâm 0.1382948
Chu kỳ quỹ đạo 1939.3320897
Độ bất thường trung bình 64.29111
Độ nghiêng quỹ đạo 7.97308
Kinh độ của điểm nút lên 267.51661
Acgumen của cận điểm 143.51747
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.0

3369 Freuchen (1985 UZ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 10 năm 1985 bởi Poul Jensen và Karl Augustesen ở Brorfelde Observatory, Holbæk, Denmark.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 3369 Freuchen
1630--3369-freuchen-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)