User Tools

Site Tools


1631--3672-stevedberg-la-gi

3672 Stevedberg là một tiểu hành tinh vành đai chính.

Hành tinh vi hình 3672 Stevedberg (1985 QQ) was được đặt theo tên của Stephen J. Edberg in 1987 for his long commitment in bringing amateur và professional astronomers together. The citation was prepared bởi David H. Levy ở the request of the discoverer Edward Bowell thuộc Đài thiên văn Lowell.

  • Alphabetical list of minor planet names (ASCII) (Minor Planet Center)
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 3672 Stevedberg
  • Jet Propulsion Laboratory – People: Stephen Edberg
1631--3672-stevedberg-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)