User Tools

Site Tools


1634--2261-keeler-la-gi

Keeler
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. R. Klemola
Nơi khám phá Mount Hamilton
Ngày khám phá 20 tháng 4 năm 1977
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 2261
Đặt tên theo James Edward Keeler
Tên thay thế 1977 HC
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8099584
Viễn điểm quỹ đạo 2.9437882
Độ lệch tâm 0.2385129
Chu kỳ quỹ đạo 1338.4664016
Độ bất thường trung bình 169.96714
Độ nghiêng quỹ đạo 22.71966
Kinh độ của điểm nút lên 102.90290
Acgumen của cận điểm 99.12539
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

2261 Keeler (1977 HC) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 4 năm 1977 bởi A. R. Klemola ở Mount Hamilton. Nó được đặt theo tên nhà thiên văn học James Edward Keeler, who also discovered two asteroids (452 Hamiltonia và (20958) A900 MA in 1899 và 1900)

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 2261 Keeler
1634--2261-keeler-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)