User Tools

Site Tools


1637--3270-dudley-la-gi

Dudley
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Shoemaker, C. và Bus, S. J.
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 18 tháng 2 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 3270
Tên thay thế 1982 DA
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.4400348
Viễn điểm quỹ đạo 2.8593332
Độ lệch tâm 0.3301179
Chu kỳ quỹ đạo 1151.2254187
Độ bất thường trung bình 137.39736
Độ nghiêng quỹ đạo 27.64189
Kinh độ của điểm nút lên 147.01931
Acgumen của cận điểm 326.67743
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

3270 Dudley (1982 DA) là một tiểu hành tinh bay qua Sao Hỏa được phát hiện ngày 18 tháng 2 năm 1982 bởi Shoemaker, C. và Bus, S. J. ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 3270 Dudley
1637--3270-dudley-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)