User Tools

Site Tools


1638--2876-aeschylus-la-gi

2876 Aeschylus là một tiểu hành tinh vành đai chính, được phát hiện ở Đài thiên văn Palomar bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ngày 24 tháng 09 1960.[1] Nó được đặt theo tên Aeschylus, nhà soạn kịch người Hy Lạp cổ đại.

  1. ^ Small-Body Database Browser ở Jet Propulsion Laboratory
1638--2876-aeschylus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)