User Tools

Site Tools


1639--3071-nesterov-la-gi

Nesterov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Smirnova
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 28 tháng 3 năm 1973
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 3071
Đặt tên theo Pyotr Nesterov
Tên thay thế 1973 FT1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.9622603
Viễn điểm quỹ đạo 3.4579263
Độ lệch tâm 0.0772043
Chu kỳ quỹ đạo 2100.7525596
Độ bất thường trung bình 48.19715
Độ nghiêng quỹ đạo 2.20067
Kinh độ của điểm nút lên 134.23241
Acgumen của cận điểm 41.00172
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.8

3071 Nesterov (1973 FT1) là một tiểu hành tinh vành đai chính]] được phát hiện ngày 28 tháng 3 năm 1973, bởi T. Smirnova ở Nauchnyj. Nó được đặt theo tên Pyotr Nesterov, một phi công ở Lực lượng Không quân Hoàng gia Nga.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 3071 Nesterov
1639--3071-nesterov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)