User Tools

Site Tools


1640--1996-adams-la-gi

1996 Adams
Khám phá
Khám phá bởi Chương trình tiểu hành tinh Indiana
Ngày khám phá 16 tháng 10 năm 1961
Tên chỉ định
Đặt tên theo John Couch Adams
Tên thay thế 1932 RM; 1961 TB2;
1961 UA; 1969 TW2;
1971 BY1; 1973 SJ3
Danh mục tiểu hành tinh Vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 6 năm 2006 (JD 2453900.5)
Cận điểm quỹ đạo 329.535 Gm (2.203 AU)
Viễn điểm quỹ đạo 435.905 Gm (2.914 AU)
Bán trục lớn 382.720 Gm (2.558 AU)
Độ lệch tâm 0.139
Chu kỳ quỹ đạo 1494.625 d (4.09 a)
Tốc độ vũ trụ cấp 1 18.53 km/s
Độ bất thường trung bình 352.836°
Độ nghiêng quỹ đạo 15.141°
Kinh độ của điểm nút lên 1.154°
Acgumen của cận điểm 354.815°
Đặc trưng vật lý
Kích thước ? km
Khối lượng ?×10? kg
Mật độ khối lượng thể tích ? g/cm³
Hấp dẫn bề mặt ? m/s²
Tốc độ vũ trụ cấp 2 ? km/s
Chu kỳ tự quay ? d
Suất phản chiếu 0.10?
Nhiệt độ ~174 K
Kiểu phổ ?
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.1

1996 Adams là một tiểu hành tinh được phát hiện ngày ở Đài thiên văn Goethe Link gần Brooklyn, Indiana bởi Chương trình tiểu hành tinh Indiana. Nó được đặt tên cho John Couch Adams.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 1996 Adams
1640--1996-adams-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)