User Tools

Site Tools


1641--3674-erbisb-hl-la-gi

3674 Erbisbühl
Tên
Tên Erbisbühl
Tên chỉ định 1963 RH
Phát hiện
Người phát hiện C. Hoffmeister
Ngày phát hiện 13 tháng 9 năm 1963
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.3748234
Bán trục lớn (a) 2.3600257 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 1.4754328 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.2446186 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 3.63 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 21.04060°
Kinh độ (Ω) 296.96795°
Acgumen (ω) 98.17806°
Độ bất thường trung bình (M) 327.98223°

3674 Erbisbühl là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1324.2608224 ngày (3.63 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 13 tháng 9 năm 1963.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 21 tháng 4 năm 2008. 
1641--3674-erbisb-hl-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)