User Tools

Site Tools


1645--3173-mcnaught-la-gi

McNaught
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá Flagstaff (AM)
Ngày khám phá 24 tháng 11 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 3173
Đặt tên theo Robert H. McNaught
Tên thay thế 1981 WY
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7398473
Viễn điểm quỹ đạo 2.6683615
Độ lệch tâm 0.2106330
Chu kỳ quỹ đạo 1195.2167426
Độ bất thường trung bình 128.30940
Độ nghiêng quỹ đạo 7.79702
Kinh độ của điểm nút lên 79.40619
Acgumen của cận điểm 219.10038
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

3173 McNaught (1981 WY) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 11 năm 1981 bởi E. Bowell ở Flagstaff (AM).

Tênd in honor thuộc Robert H. McNaught.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 3173 McNaught
1645--3173-mcnaught-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)