User Tools

Site Tools


1646--2670-chuvashia-la-gi

Chuvashia
Khám phá
Khám phá bởi Chernykh, N.
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 14 tháng 8 năm 1977
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 2670
Đặt tên theo Chuvashia
Tên thay thế 1977 PW1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.9268499
Viễn điểm quỹ đạo 3.4108349
Độ lệch tâm 0.0763662
Chu kỳ quỹ đạo 2060.3897960
Độ bất thường trung bình 48.86968
Độ nghiêng quỹ đạo 9.84092
Kinh độ của điểm nút lên 285.11379
Acgumen của cận điểm 172.03324
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H) 10.5

2670 Chuvashia (1977 PW1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 8 năm 1977 bởi Chernykh, N. ở Đài vật lý thiên văn Crimean. Nó được đặt theo tên the Russian republic thuộc Chuvashia.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 2670 Chuvashia
1646--2670-chuvashia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)