User Tools

Site Tools


1647--3475-fichte-la-gi

Fichte
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Kohoutek, L.
Nơi khám phá Bergedorf
Ngày khám phá 4 tháng 10 năm 1972
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 3475
Đặt tên theo Hubert Fichte
Tên thay thế 1972 TD
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7639877
Viễn điểm quỹ đạo 3.5822325
Độ lệch tâm 0.1289342
Chu kỳ quỹ đạo 2064.5535426
Độ bất thường trung bình 9.56808
Độ nghiêng quỹ đạo 15.01070
Kinh độ của điểm nút lên 242.05079
Acgumen của cận điểm 232.92675
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0897
Cấp sao tuyệt đối (H) 10.80

3475 Fichte (1972 TD) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 10 năm 1972 bởi Kohoutek, L. ở Bergedorf.

Nó được đặt theo tên German writer Hubert Fichte.[1]

  1. ^ Schmadel, Lutz D. Dictionary of minor planet names. tr. 291. 
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 3475 Fichte
1647--3475-fichte-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)