User Tools

Site Tools


1649--2190-coubertin-la-gi

Coubertin
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 2 tháng 4 năm 1976
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 2190
Đặt tên theo Pierre de Coubertin
Tên thay thế 1976 GV3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2458735
Viễn điểm quỹ đạo 2.6953363
Độ lệch tâm 0.0909621
Chu kỳ quỹ đạo 1418.4151819
Độ bất thường trung bình 90.44491
Độ nghiêng quỹ đạo 0.82843
Kinh độ của điểm nút lên 262.70321
Acgumen của cận điểm 315.79496
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.5

2190 Coubertin (1976 GV3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 4 năm 1976 bởi N. S. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean. Nó được đặt theo tên Pierre de Coubertin, founder of the modern Olympic Games.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 2190 Coubertin
1649--2190-coubertin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)