User Tools

Site Tools


1651--2672-p-sek-la-gi

2672 Písek là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1542.1926561 ngày (4.22 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 31 tháng 5 năm 1979.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
1651--2672-p-sek-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)