User Tools

Site Tools


1653--3578-carestia-la-gi

3578 Carestia
Tên
Tên Carestia
Tên chỉ định 1977 CC
Phát hiện
Ngày phát hiện 11 tháng 2 năm 1977
Nơi phát hiện Felix Aguilar Observatory
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.2100107
Bán trục lớn (a) 3.2083698 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.5345778 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.8821618 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 5.75 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 21.32422°
Kinh độ (Ω) 284.80712°
Acgumen (ω) 47.77189°
Độ bất thường trung bình (M) 358.24348°

3578 Carestia là một tiểu hành tinh vành đai chính với cận điểm quỹ đạo là 2.529843 AU. Nó có độ lệch tâm là 0.2100107 và chu kỳ quỹ đạo là 2099.0609851 ngày (5.75 năm).[1]

Cantor có vận tốc quỹ đạo trung bình là 16.62719555 km/s và độ nghiêng quỹ đạo là 21.32422°.

Nó được phát hiện ngày 11 tháng 2 năm 1977 ở Felix Aguilar Observatory.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 3 tháng 3 năm 2008. 
1653--3578-carestia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)