User Tools

Site Tools


1655--2269-efremiana-la-gi

Efremiana
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Chernykh, N.
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 2 tháng 5 năm 1976
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 2269
Đặt tên theo Ivan Yefremov
Tên thay thế 1976 JA2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8515300
Viễn điểm quỹ đạo 3.3997182
Độ lệch tâm 0.0876926
Chu kỳ quỹ đạo 2018.3828705
Độ bất thường trung bình 36.01226
Độ nghiêng quỹ đạo 15.38186
Kinh độ của điểm nút lên 66.83681
Acgumen của cận điểm 38.02115
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.2123
Cấp sao tuyệt đối (H) 10.50

2269 Efremiana (1976 JA2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 5 năm 1976 bởi Chernykh, N. ở Nauchnyj. Nó được đặt theo tên Russian science fiction writer Ivan Yefremov.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 2269 Efremiana
1655--2269-efremiana-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)