User Tools

Site Tools


1656--2985-shakespeare-la-gi

2985 Shakespeare
Khám phá
Khám phá bởi Edward L. G. Bowell
Ngày khám phá 12 tháng 10 năm 1983
Tên chỉ định
Đặt tên theo William Shakespeare
Tên thay thế 1962 JJ; 1976 GV;
1978 RY4; 1978 TM3;
1980 BT3; 1983 TV1
Danh mục tiểu hành tinh Koronis family
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 7 năm 2004 (JD 2453200.5)
Cận điểm quỹ đạo 406.916 Gm (2.720 AU)
Viễn điểm quỹ đạo 445.100 Gm (2.975 AU)
Bán trục lớn 426.008 Gm (2.848 AU)
Độ lệch tâm 0.045
Chu kỳ quỹ đạo 1755.241 d (4.81 a)
Tốc độ vũ trụ cấp 1 17.65 km/s
Độ bất thường trung bình 190.012°
Độ nghiêng quỹ đạo 2.658°
Kinh độ của điểm nút lên 34.467°
Acgumen của cận điểm 271.099°
Đặc trưng vật lý
Kích thước ? km
Khối lượng ?×1016 kg
Mật độ khối lượng thể tích 2 ? g/cm³
Hấp dẫn bề mặt ? m/s²
Tốc độ vũ trụ cấp 2 ? km/s
Chu kỳ tự quay ? d
Suất phản chiếu 0.1 ?
Nhiệt độ ~165 K
Kiểu phổ ?
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.1

2985 Shakespeare là một tiểu hành tinh vành đai chính, which was được phát hiện bởi Edward L. G. Bowell in 1983. Nó được đặt theo tên William Shakespeare, the English renaissance dramatist and poet.

1656--2985-shakespeare-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)