User Tools

Site Tools


1657--2372-proskurin-la-gi

Proskurin
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. Chernykh
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 13 tháng 9 năm 1977
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 2372
Tên thay thế 1977 RA8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5386546
Viễn điểm quỹ đạo 3.6765246
Độ lệch tâm 0.1830792
Chu kỳ quỹ đạo 2000.9393299
Độ bất thường trung bình 184.92731
Độ nghiêng quỹ đạo 2.74844
Kinh độ của điểm nút lên 98.33403
Acgumen của cận điểm 317.73696
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0780
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.60

2372 Proskurin (1977 RA8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 9 năm 1977 bởi N. Chernykh ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 2372 Proskurin
1657--2372-proskurin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)