User Tools

Site Tools


1662--3581-alvarez-la-gi

Alvarez
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Shoemaker, C. và Shoemaker, E.
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 23 tháng 4 năm 1985
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 3581
Tên thay thế 1985 HC
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.6362094
Viễn điểm quỹ đạo 3.9051266
Độ lệch tâm 0.4094531
Chu kỳ quỹ đạo 1684.5160640
Độ bất thường trung bình 305.98422
Độ nghiêng quỹ đạo 28.81275
Kinh độ của điểm nút lên 217.76120
Acgumen của cận điểm 107.20702
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.1

3581 Alvarez (1985 HC) là một tiểu hành tinh bay qua Sao Hỏa được phát hiện ngày 23 tháng 4 năm 1985 bởi Shoemaker, C. và Shoemaker, E. ở Palomar.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 3581 Alvarez
1662--3581-alvarez-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)