User Tools

Site Tools


1664--3784-chopin-la-gi

3784 Chopin là một tiểu hành tinh vành đai chính có đường kính 28,53 +/- 4.4 km. Nó được phát hiện bởi Eric W. Elst in 1986. Tên của tiểu hành tinh được đặt theo họ của Frédéric Chopin - nhà soạn nhạc Ba Lan thế kỷ 19.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 3784 Chopin
1664--3784-chopin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)