User Tools

Site Tools


1666--2094-magnitka-la-gi

Magnitka
Khám phá và chỉ định
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 12 tháng 10 năm 1971
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 2094
Đặt tên theo Magnitogorsk
Tên thay thế 1971 TC2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0145847
Viễn điểm quỹ đạo 2.4492127
Độ lệch tâm 0.0973673
Chu kỳ quỹ đạo 1217.8958427
Độ bất thường trung bình 224.69039
Độ nghiêng quỹ đạo 5.02859
Kinh độ của điểm nút lên 282.11615
Acgumen của cận điểm 251.10069
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.1739
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.00

2094 Magnitka (1971 TC2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 10 năm 1971 ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 2094 Magnitka
1666--2094-magnitka-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)