User Tools

Site Tools


1667--3280-gr-try-la-gi

3280 Grétry
Tên
Tên Grétry
Tên chỉ định 1933 SJ
Phát hiện
Người phát hiện F. Rigaux
Ngày phát hiện 17 tháng 9 năm 1933
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.1763284
Bán trục lớn (a) 2.5807928 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.1257257 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.0358599 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 4.15 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 2.22560°
Kinh độ (Ω) 317.33848°
Acgumen (ω) 359.51599°
Độ bất thường trung bình (M) 29.18778°

3280 Grétry là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1514.3565417 ngày (4.15 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 17 tháng 9 năm 1933.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 28 tháng 4 năm 2008. 
1667--3280-gr-try-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)