User Tools

Site Tools


1671--2780-monnig-la-gi

Monnig
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. J. Bus
Nơi khám phá Siding Spring
Ngày khám phá 28 tháng 2 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 2780
Đặt tên theo Oscar Monnig
Tên thay thế 1981 DO2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9380727
Viễn điểm quỹ đạo 2.4493099
Độ lệch tâm 0.1165244
Chu kỳ quỹ đạo 1186.7566659
Độ bất thường trung bình 93.26507
Độ nghiêng quỹ đạo 5.46281
Kinh độ của điểm nút lên 275.07918
Acgumen của cận điểm 311.81601
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

2780 Monnig (1981 DO2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được S. J. Bus phát hiện vào ngày 28 tháng 2, năm 1981 tại Siding Spring.[1] Tiểu hành tinh này được đặt theo tên Oscar Monnig.[2]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser: 2780 Monnig (1981 DO2)”. Jet Propulsion Laboratory. Truy cập ngày 26 tháng 12 năm 2008. 
  2. ^ Williams, Thomas R. (2000). “Obituary: Oscar E. Monnig, 1902-1999”. Bulletin of the American Astronomical Society 32 (4): 1682–1683. Bibcode:2000BAAS...32.1682W. 
  • JPL Small-Body Database Browser ngày 2780 Monnig
1671--2780-monnig-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)