User Tools

Site Tools


1672--3281-maupertuis-la-gi

Maupertuis
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Y. Vaisala
Nơi khám phá Turku
Ngày khám phá 24 tháng 2 năm 1938
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 3281
Đặt tên theo Pierre Louis Maupertuis
Tên thay thế 1938 DZ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1174340
Viễn điểm quỹ đạo 2.5807928
Độ lệch tâm 0.0986242
Chu kỳ quỹ đạo 1315.0867482
Độ bất thường trung bình 116.71204
Độ nghiêng quỹ đạo 5.99761
Kinh độ của điểm nút lên 348.64405
Acgumen của cận điểm 239.74374
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.7

3281 Maupertuis (1938 DZ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 2 năm 1938 bởi Y. Vaisala ở Turku. The crater được đặt tên cho nhà toán học và thiên văn học người Pháp Pierre Louis Maupertuis (1698 – 1759).[1]

  1. ^ Schmadel, Lutz D.; International Astronomical Union (2003). Dictionary of minor planet names. Berlin; New York: Springer-Verlag. tr. 273. ISBN 978-3-540-00238-3. Truy cập ngày 9 tháng 9 năm 2011. 
  • JPL Small-Body Database Browser ngày 3281 Maupertuis
1672--3281-maupertuis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)