User Tools

Site Tools


1675--2678-aavasaksa-la-gi

Aavasaksa
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Yrjö Väisälä
Nơi khám phá Turku
Ngày khám phá 24 tháng 2 năm 1938
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 2678
Đặt tên theo Aavasaksa
Tên thay thế 1938 DF1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0633715
Viễn điểm quỹ đạo 2.4554513
Độ lệch tâm 0.0867659
Chu kỳ quỹ đạo 1240.4846642
Độ bất thường trung bình 297.09718
Độ nghiêng quỹ đạo 3.44459
Kinh độ của điểm nút lên 54.07829
Acgumen của cận điểm 46.35572
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.4

2678 Aavasaksa (1938 DF1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 2 năm 1938 bởi Yrjö Väisälä ở Turku. Nó được đặt theo tên Aavasaksa hill ở Ylitornio, Phần Lan.

1675--2678-aavasaksa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)