User Tools

Site Tools


1676--3082-dzhalil-la-gi

Dzhalil
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Smirnova, T.
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 17 tháng 5 năm 1972
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 3082
Đặt tên theo Musa Cälil
Tên thay thế 1972 KE
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3802903
Viễn điểm quỹ đạo 2.7741477
Độ lệch tâm 0.0764113
Chu kỳ quỹ đạo 1511.2121235
Độ bất thường trung bình 162.43286
Độ nghiêng quỹ đạo 10.33920
Kinh độ của điểm nút lên 117.74753
Acgumen của cận điểm 232.26033
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0766
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.30

3082 Dzhalil (1972 KE) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 5 năm 1972 bởi Smirnova, T. ở Nauchnyj. Nó được đặt theo tên a soviet tatar poet Musa Jalil.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 3082 Dzhalil
1676--3082-dzhalil-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)