User Tools

Site Tools


1678--2275-cuitlahuac-la-gi

Cuitlahuac
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Schuster, H.-E.
Nơi khám phá La Silla
Ngày khám phá 16 tháng 6 năm 1979
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 2275
Đặt tên theo Cuitláhuac
Tên thay thế 1979 MH
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9069766
Viễn điểm quỹ đạo 2.6855406
Độ lệch tâm 0.1695288
Chu kỳ quỹ đạo 1270.9534325
Độ bất thường trung bình 46.52801
Độ nghiêng quỹ đạo 6.38744
Kinh độ của điểm nút lên 197.26737
Acgumen của cận điểm 153.89847
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

2275 Cuitlahuac (1979 MH, phát âm /kwiːˈtlɑːwɑːk/) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 6 năm 1979 bởi Schuster, H.-E. ở La Silla.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 2275 Cuitlahuac
1678--2275-cuitlahuac-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)