User Tools

Site Tools


1680--2782-leonidas-la-gi

Leonidas
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 2782
Đặt tên theo Leonidas I
Tên thay thế 2605 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0833414
Viễn điểm quỹ đạo 3.2774350
Độ lệch tâm 0.2227464
Chu kỳ quỹ đạo 1602.8577172
Độ bất thường trung bình 335.33465
Độ nghiêng quỹ đạo 3.77491
Kinh độ của điểm nút lên 10.62776
Acgumen của cận điểm 310.69884
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

2782 Leonidas (2605 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 2782 Leonidas
1680--2782-leonidas-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)