User Tools

Site Tools


1681--2992-vondel-la-gi

2992 Vondel là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1660.2370911 ngày (4.55 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 18 tháng 5 năm 2008. 
1681--2992-vondel-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)