User Tools

Site Tools


1682--3585-goshirakawa-la-gi

Goshirakawa
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Niijima, T. và Urata, T.
Nơi khám phá Ojima
Ngày khám phá 28 tháng 1 năm 1987
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 3585
Đặt tên theo Emperor Go-Shirakawa
Tên thay thế 1987 BE
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4902678
Viễn điểm quỹ đạo 3.6486406
Độ lệch tâm 0.1886936
Chu kỳ quỹ đạo 1964.2200941
Độ bất thường trung bình 313.33124
Độ nghiêng quỹ đạo 3.02091
Kinh độ của điểm nút lên 163.22448
Acgumen của cận điểm 14.05845
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.4

3585 Goshirakawa (1987 BE) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 1 năm 1987 bởi Niijima, T. và Urata, T. ở Ojima.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 3585 Goshirakawa
1682--3585-goshirakawa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)