User Tools

Site Tools


1683--3686-antoku-la-gi

Antoku
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Niijima, T. và Urata, T.
Nơi khám phá Ojima
Ngày khám phá 3 tháng 3 năm 1987
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 3686
Đặt tên theo Emperor Antoku
Tên thay thế 1987 EB
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3285060
Viễn điểm quỹ đạo 3.1484618
Độ lệch tâm 0.1497098
Chu kỳ quỹ đạo 1655.2504198
Độ bất thường trung bình 192.22454
Độ nghiêng quỹ đạo 5.71315
Kinh độ của điểm nút lên 134.77407
Acgumen của cận điểm 78.65619
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0680
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.40

3686 Antoku (1987 EB) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 3 năm 1987 bởi Niijima, T. và Urata, T. ở Ojima.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 3686 Antoku
1683--3686-antoku-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)