User Tools

Site Tools


1684--h-sam-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

1684--h-sam-la-gi [2018/11/07 17:09]
127.0.0.1 external edit
1684--h-sam-la-gi [2018/12/20 10:27] (current)
thaoit
Line 50: Line 50:
  ​-->​  ​-->​
 </​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​ </​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +<header class="​header-single">​ 
 +<h1 class="​entry-title">​SoundMax A-2119: đa năng, &​iacute;​t k&​eacute;​n nhạc</​h1>​ 
 +</​header>​ 
 +<div class="​entry-content">​ 
 +<div class="​single-thumb">​Sở hữu kiểu d&​aacute;​ng trẻ trung, khả năng chơi nhạc từ hầu hết nguồn ph&​aacute;​t trong gia đ&​igrave;​nh trong đ&​oacute;​ c&​oacute;​ cả những nguồn ph&​aacute;​t kh&​ocirc;​ng d&​acirc;​y hỗ trợ Bluetooth, chất &​acirc;​m trầm ấm l&​agrave;​ những n&​eacute;​t đ&​aacute;​ng ch&​uacute;​ &​yacute;​ của SoundMax A-2119.</​div>​ 
 +<div class="​single-content">​ 
 +<div id="​ar-content-html">​ 
 +<​p>​SoundMax A-2119 l&​agrave;​ đại diện mới nhất thuộc d&​ograve;​ng sản phẩm loa đa phương tiện 2.1 k&​ecirc;​nh được ra đời nhằm thay thế cho người tiền nhiệm A-2118. V&​igrave;​ l&​agrave;​ sản phẩm thuộc d&​ograve;​ng loa 2.1 k&​ecirc;​nh,​ n&​ecirc;​n SoundMax A-2119 cũng được thiết kế gồm loa subwoofer v&​agrave;​ 2 loa vệ tinh. Nếu so với người tiền nhiệm, SoundMax A-2119 tr&​ocirc;​ng mạnh mẽ hơn do mặt trước loa si&​ecirc;​u trầm đ&​atilde;​ được &​ldquo;​t&​uacute;​t&​rdquo;​ to&​agrave;​n diện. Với SoundMax A-2119, <a href="​http://​knstech.net">​đ&​ocirc;​i loa vệ tinh</​a>​ cũng được nh&​agrave;​ sản xuất loa thương hiệu Việt mạnh tay phối hợp kiểu thiết kế m&​agrave;​ng lưới bảo vệ cho loa t&​eacute;​p b&​ecirc;​n trong, đối lập với kiểu ph&​ocirc;​ diễn m&​agrave;​ng loa cho loa t&​eacute;​p ph&​iacute;​a tr&​ecirc;​n tr&​ocirc;​ng kh&​aacute;​ lạ mắt.</​p>​ 
 +<​p>​Qua những đặc tả kỹ thuật m&​agrave;​ SoundMax c&​ocirc;​ng bố, c&​oacute;​ thể nhận thấy SoundMax A-2119 vẫn được giữ nguy&​ecirc;​n mức c&​ocirc;​ng suất 60W (RMS) tựa như đ&​agrave;​n anh SoundMax A-2118. Với bộ loa đa phương tiện 2.1 k&​ecirc;​nh thế hệ mới n&​agrave;​y,​ SoundMax cũng trang bị cho loa sub loa đường k&​iacute;​nh 5,25 inch b&​ecirc;​n trong c&​oacute;​ c&​ocirc;​ng suất đạt mức 30W. Mỗi loa vệ tinh của SoundMax A-2119 sử dụng loa to&​agrave;​n dải đường k&​iacute;​nh 3 inch c&​ocirc;​ng suất 15W, trở kh&​aacute;​ng 4 Ohm. Với SoundMax A-2119, người d&​ugrave;​ng b&​ecirc;​n cạnh khả năng chơi nhạc từ c&​aacute;​c nguồn ph&​aacute;​t &​acirc;​m thanh sử dụng ng&​otilde;​ xuất t&​iacute;​n hiệu 3,5mm/RCA (SoundMax cũng b&​aacute;​n k&​egrave;​m đầu chuyển tương th&​iacute;​ch),​ c&​ograve;​n c&​oacute;​ thể ph&​aacute;​t nhạc kh&​ocirc;​ng d&​acirc;​y từ smartphone. Lẽ đương nhi&​ecirc;​n,​ t&​iacute;​nh năng từng thấy tr&​ecirc;​n c&​aacute;​c d&​ograve;​ng sản phẩm ra mắt trước đ&​acirc;​y như ph&​aacute;​t nhạc trực tiếp từ USB, thẻ nhớ SD cũng được SoundMax trang bị cho SoundMax A-2119.&​nbsp;</​p>​ 
 +<​p><​strong>​H&​igrave;​nh ảnh chi tiết SoundMax A-2118:</​strong></​p>​ 
 +<​p>​Từ những tiếp x&​uacute;​c ban đầu, c&​oacute;​ thể nhận thấy <a href="​https://​sites.google.com/​site/​thietbibanhangvamavach">​SoundMax A-2119</​a>​ r&​otilde;​ r&​agrave;​ng hiện đại hơn người tiền nhiệm A-2118. Sản phẩm mới cũng tr&​ocirc;​ng mạnh mẽ hơn hẳn do loa si&​ecirc;​u trầm c&​oacute;​ thiết kế mặt nạ g&​oacute;​c cạnh hơn. Phần ống tho&​aacute;​t hơi gi&​uacute;​p c&​acirc;​n bằng &​aacute;​p suất buồng &​acirc;​m loa sub cũng được thiết kế vu&​ocirc;​ng vức thay v&​igrave;​ tr&​ograve;​n như cũng muốn nhấn mạnh kiểu thiết kế cứng c&​aacute;​p. Ri&​ecirc;​ng với loa vệ tinh, thay v&​igrave;​ sử dụng m&​agrave;​ng vải bảo vệ loa th&​agrave;​nh phần b&​ecirc;​n trong, SoundMax đ&​atilde;​ chọn d&​ugrave;​ng vật liệu nhựa tr&​ocirc;​ng chắc chắn. Tuy nhi&​ecirc;​n,​ cần lưu &​yacute;​ rằng mỗi loa vệ tinh của SoundMax A-2119 chỉ được trang bị 1 loa 3 inch.</​p>​ 
 +<p>So với những sản phẩm loa 2.1 từng trải nghiệm, SoundMax A-2119 cũng kh&​ocirc;​ng qu&​aacute;​ nặng c&​acirc;​n,​ dễ d&​agrave;​ng di chuyển cũng như lắp đặt. Với thiết kế c&​aacute;​p t&​iacute;​n hiệu loa vệ tinh d&​agrave;​i,​ người d&​ugrave;​ng c&​oacute;​ thể v&​ocirc;​ tư sắp đặt loa đối xứng qua TV, m&​agrave;​n h&​igrave;​nh m&​aacute;​y t&​iacute;​nh trong khi vẫn đặt loa sub trực tiếp dưới s&​agrave;​n để tăng cường sức mạnh nốt trầm. Với SoundMax A-2119 hầu hết ng&​otilde;​ kết nối được bố tr&​iacute;​ ở mặt lưng tựa như những d&​ograve;​ng sản phẩm loa m&​agrave;​ h&​atilde;​ng từng giới thiệu. X&​eacute;​t về t&​iacute;​nh tiện dụng cho thao t&​aacute;​c đấu nối lần đầu, SoundMax A-2119 nh&​igrave;​n chung kh&​ocirc;​ng c&​oacute;​ g&​igrave;​ đ&​aacute;​ng phải ph&​agrave;​n n&​agrave;​n. Tuy vậy, kiểu đấu nối loa vệ tinh qua đầu cắm Push-Terminal c&​oacute;​ thể sẽ kh&​ocirc;​ng thật sự hấp dẫn với một số người d&​ugrave;​ng nhất định. Ri&​ecirc;​ng với Test Lab, kiểu đầu cắm loa vệ tinh tr&​ecirc;​n SoundMax A-2119 cơ bản ổn so với tầm gi&​aacute;​ v&​agrave;​ nếu chẳng may c&​aacute;​p t&​iacute;​n hiệu &​acirc;​m thanh bị đứt g&​atilde;​y,​ người d&​ugrave;​ng vẫn c&​oacute;​ thể tự m&​igrave;​nh &​ldquo;​t&​uacute;​t&​rdquo;​ lại để sử dụng một c&​aacute;​ch dễ d&​agrave;​ng.</​p>​ 
 +<​p>​Mặc định, SoundMax A-2119 sẽ chơi nhạc từ ng&​otilde;​ USB/thẻ nhớ nếu người d&​ugrave;​ng cắm sẵn thiết bị tr&​ecirc;​n ng&​otilde;​ USB hoặc khe SD ở mặt trước loa. Nếu muốn nghe nhạc từ smartphone, m&​aacute;​y t&​iacute;​nh người d&​ugrave;​ng c&​oacute;​ thể chuyển nhanh nguồn ph&​aacute;​t từ n&​uacute;​t chức năng mặt trước loa sub hoặc d&​ugrave;​ng ch&​iacute;​nh remote m&​agrave;​ SoundMax b&​aacute;​n k&​egrave;​m A-2119. Trải nghiệm thực tế cho thấy nếu nghe nhạc từ USB/thẻ SD, người d&​ugrave;​ng c&​ograve;​n c&​oacute;​ thể thoải m&​aacute;​i lựa chọn 1 trong 5 preset EQ c&​agrave;​i đặt sẵn sao cho ph&​ugrave;​ hợp với gu của m&​igrave;​nh. Với c&​aacute;​c nguồn ph&​aacute;​t Bluetooth, SoundMax A-2119 mặc nhi&​ecirc;​n kh&​ocirc;​ng hỗ trợ t&​ugrave;​y chỉnh EQ tr&​ecirc;​n loa. Thiết nghĩ điều n&​agrave;​y cơ bản kh&​ocirc;​ng c&​oacute;​ g&​igrave;​ phải ph&​agrave;​n n&​agrave;​n v&​igrave;​ nếu nghe nhạc từ m&​aacute;​y nghe nhạc kh&​ocirc;​ng d&​acirc;​y/​smartphone,​ người d&​ugrave;​ng c&​oacute;​ thể tinh chỉnh c&​aacute;​c mức c&​acirc;​n bằng &​acirc;​m thanh mong muốn từ ứng dụng nghe nhạc tr&​ecirc;​n những thiết bị n&​agrave;​y.</​p>​ 
 +<​p>​Thử kết nối SoundMax A-2119 với v&​agrave;​i nguồn ph&​aacute;​t kh&​ocirc;​ng d&​acirc;​y như <a href="​https://​poinkns.blogspot.com">​smartphone,​ laptop v&​agrave;​ m&​aacute;​y t&​iacute;​nh tương th&​iacute;​ch</​a>,​ Test Lab nhận thấy bộ loa 2.1 k&​ecirc;​nh n&​agrave;​y c&​oacute;​ tốc độ kết nối/​t&​aacute;​i kết nối nhanh. Như đ&​atilde;​ đề cập, SoundMax A-2119 mặc định kh&​ocirc;​ng hỗ trợ t&​ugrave;​y chỉnh EQ ngay tr&​ecirc;​n loa khi nghe nhạc từ những nguồn ph&​aacute;​t kh&​ocirc;​ng d&​acirc;​y. Những c&​acirc;​n chỉnh mặc định của nh&​agrave;​ sản xuất cho thấy SoundMax A-2119 cho chất &​acirc;​m tổng thể thi&​ecirc;​n tối, bass d&​agrave;​y. Với SoundMax A-2119, người d&​ugrave;​ng sẽ c&​oacute;​ cảm gi&​aacute;​c bộ loa n&​agrave;​y sẽ &​ldquo;​k&​eacute;​o&​rdquo;​ ca sỹ lại gần m&​igrave;​nh hơn. Thể loại nhạc s&​acirc;​n khấu đương nhi&​ecirc;​n cũng sẽ cho cảm gi&​aacute;​c tương tự. Chất lượng &​acirc;​m trầm của SoundMax A-2119 khi trải nghiệm trong ph&​ograve;​ng diện t&​iacute;​ch tầm 30m<​sup>​2</​sup>&​nbsp;​cơ bản ổn d&​ugrave;​ chưa thật s&​acirc;​u lắng v&​agrave;​ chắc như v&​agrave;​i mẫu loa SoundMax từng gh&​eacute;​ thăm Test Lab, nhưng vẫn đủ ấm để đi v&​agrave;​o l&​ograve;​ng người. Thử chơi một số thể loại nhạc với SoundMax A-2119 trực tiếp từ b&​uacute;​t nhớ USB, Test Lab cảm thấy h&​agrave;​i l&​ograve;​ng về chất &​acirc;​m tổng thể của bộ loa hơn khi thiết lập c&​acirc;​n bằng &​acirc;​m thanh ở mức 2. SoundMax A-2119 mặc nhi&​ecirc;​n cũng c&​oacute;​ khả năng ghi nhớ b&​agrave;​i h&​aacute;​t ph&​aacute;​t lần cuối từ USB hoặc thẻ nhớ.</​p>​ 
 +<​p>​SoundMax A-2119 c&​oacute;​ gi&​aacute;​ b&​aacute;​n tham khảo ở mức 1,36 triệu đồng.</​p>​ 
 +</​div>​ 
 +</​div>​ 
 +</​div>​
 </​HTML>​ </​HTML>​
1684--h-sam-la-gi.txt · Last modified: 2018/12/20 10:27 by thaoit