User Tools

Site Tools


1686--2378-pannekoek-la-gi

Pannekoek
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi H. van Gent
Nơi khám phá Johannesburg (LS)
Ngày khám phá 13 tháng 2 năm 1935
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 2378
Đặt tên theo Antonie Pannekoek
Tên thay thế 1935 CY
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4728547
Viễn điểm quỹ đạo 3.3046793
Độ lệch tâm 0.1439757
Chu kỳ quỹ đạo 1793.3588336
Độ bất thường trung bình 22.40420
Độ nghiêng quỹ đạo 14.25440
Kinh độ của điểm nút lên 181.25706
Acgumen của cận điểm 266.16811
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0891
Cấp sao tuyệt đối (H) 10.70

2378 Pannekoek (1935 CY) là một tiểu hành tinh vành đai chính được H. van Gent phát hiện vào ngày 13 tháng 2, năm 1935 ở Johannesburg (LS). Tiểu hành tinh này được đặt theo tên của Anton Pannekoek.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 2378 Pannekoek
1686--2378-pannekoek-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)