User Tools

Site Tools


1688--3789-zhongguo-la-gi

3789 Zhongguo
Khám phá[1]
Khám phá bởi Y. C. Chang
Nơi khám phá Williams Bay
Ngày khám phá 25 tháng 10 năm 1928
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 3789
Đặt tên theo Trung Quốc
Tên thay thế 1928 UF, 1986 QK1
(formerly 1125 China; no longer used)
Danh mục tiểu hành tinh Outer main belt [2]
Đặc trưng quỹ đạo[3]
Kỷ nguyên 30 tháng 11 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6604 AU
Viễn điểm quỹ đạo 3.8987 AU
Bán trục lớn 3.27955 AU
Độ lệch tâm 0.188778
Chu kỳ quỹ đạo 2169.3 ngày (5.94 năm)
Độ bất thường trung bình 226.505°
Độ nghiêng quỹ đạo 2.75°
Kinh độ của điểm nút lên 87.098°
Acgumen của cận điểm 314.389°
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.4 [4]

3789 Zhongguo (1928 UF, 1986 QK1) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 10 năm 1928 bởi Y. C. Chang ở Williams Bay.[1]

  1. ^ a ă “Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (1)-(5000)”. IAU: Minor Planet Center. Truy cập 7 tháng 12 năm 2008. 
  2. ^ “3789 Zhongguo (1928 UF)”. JPL Small-Body Database. Jet Propulsion Laboratory. Truy cập 4 tháng 1 năm 2009. 
  3. ^ “(3789) Zhongguo”. AstDyS. University of Pisa. Truy cập 11 tháng 12 năm 2008. 
  4. ^ Tholen (2007). “Asteroid Absolute Magnitudes”. EAR-A-5-DDR-ASTERMAG-V11.0. Planetary Data System. Truy cập 4 tháng 1 năm 2009. [liên kết hỏng]
1688--3789-zhongguo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)