User Tools

Site Tools


1690--2784-domeyko-la-gi

Domeyko
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Torres, C.
Nơi khám phá Cerro El Roble
Ngày khám phá 15 tháng 4 năm 1975
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 2784
Đặt tên theo Ignacy Domeyko
Tên thay thế 1975 GA
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8511080
Viễn điểm quỹ đạo 2.6318626
Độ lệch tâm 0.1741601
Chu kỳ quỹ đạo 1225.7510270
Độ bất thường trung bình 231.85833
Độ nghiêng quỹ đạo 6.69799
Kinh độ của điểm nút lên 108.15746
Acgumen của cận điểm 180.68989
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

2784 Domeyko (1975 GA) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 4 năm 1975 bởi Torres, C. ở Cerro El Roble. Nó được đặt tên cho nhà khoáng vật học Ba Lan Ignacy Domeyko.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 2784 Domeyko
1690--2784-domeyko-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)