User Tools

Site Tools


1691--2994-flynn-la-gi

Flynn
Khám phá và chỉ định
Nơi khám phá Đài thiên văn Perth
Ngày khám phá 14 tháng 8 năm 1975
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 2994
Tên thay thế 1975 PA
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8665798
Viễn điểm quỹ đạo 2.9689350
Độ lệch tâm 0.2279706
Chu kỳ quỹ đạo 1373.1484857
Độ bất thường trung bình 256.33966
Độ nghiêng quỹ đạo 2.48468
Kinh độ của điểm nút lên 358.46733
Acgumen của cận điểm 321.30261
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

2994 Flynn (1975 PA) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 8 năm 1975 ở Đài thiên văn Perth, Perth, Western Australia.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 2994 Flynn
1691--2994-flynn-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)