User Tools

Site Tools


1696--2278-g-tz-la-gi

2278 Götz
Tên
Tên Götz
Tên chỉ định 1953 GE
Phát hiện
Người phát hiện K. Reinmuth
Ngày phát hiện 7 tháng 4 năm 1953
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.1496931
Bán trục lớn (a) 2.4521324 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.0850651 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.8191997 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 3.84 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 4.21199°
Kinh độ (Ω) 53.51785°
Acgumen (ω) 206.02838°
Độ bất thường trung bình (M) 82.49437°

2278 Götz là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1402.5368931 ngày (3.84 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 7 tháng 4 năm 1953.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 28 tháng 4 năm 2008. 
1696--2278-g-tz-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)