User Tools

Site Tools


1697--3286-anatoliya-la-gi

Anatoliya
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Karachkina, L. G.
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 23 tháng 1 năm 1980
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 3286
Tên thay thế 1980 BV
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3623705
Viễn điểm quỹ đạo 2.9089307
Độ lệch tâm 0.1036860
Chu kỳ quỹ đạo 1562.8963543
Độ bất thường trung bình 177.26620
Độ nghiêng quỹ đạo 13.42384
Kinh độ của điểm nút lên 107.47508
Acgumen của cận điểm 78.50964
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

3286 Anatoliya (1980 BV) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 1 năm 1980 bởi Karachkina, L. G. ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 3286 Anatoliya
1697--3286-anatoliya-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)