User Tools

Site Tools


1698--3487-edgeworth-la-gi

Edgeworth
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi H. L. Giclas
Nơi khám phá Flagstaff
Ngày khám phá 28 tháng 10 năm 1978
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 3487
Đặt tên theo Kenneth Edgeworth
Tên thay thế 1978 UF
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 4 tháng 1 năm 2010
Cận điểm quỹ đạo 2.1604014
Viễn điểm quỹ đạo 3.0557786
Độ lệch tâm 0.1716538
Chu kỳ quỹ đạo 1538.4460883
Độ bất thường trung bình 209.06680
Độ nghiêng quỹ đạo 12.43928
Kinh độ của điểm nút lên 194.85426
Acgumen của cận điểm 115.00482
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

3487 Edgeworth (1978 UF) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 10 năm 1978 bởi H. L. Giclas ở Flagstaff.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 3487 Edgeworth
1698--3487-edgeworth-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)